ЈАВЕН ПОВИК до доверителите на Општина Зелениково и доверителите на единките корисници основани од Општина Зелениково, од областа на образованието, детската и социјалната заштита, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања

Врз основа на член 8 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (”Службен весник на РМ” бр.209/18), Градоначалникот...

ОДЛУКА

Согласно обврските дадени во член 61 став 5 од Законот за животна средина, Општина Зелениково, како доносител на планскиот документ, донесе Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животната средина за планскиот документ Урбанистички план за село Зелениково. Со...

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Република Македонија Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП ИПА инвестициски грантови                                                             MSIP-IPA-NCB-030-17 Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во...

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП – Енерегетска ефикасност со реновирање и адаптација на општинската зграда

Република Македонија Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП ИПА инвестициски грантови                     MSIP-IPA-NCB-030-17 1.     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development...

ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP) – Набавка на возило за зимско одржување на улици – трактор со кабина и дополнителна опрема

Повик за поднесување на понуди (ППП) РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP)   MSIP-IPA-NCB-031-16 Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на UN Development Business со...
Зелениково доби електронски катастар “е-кат шалтер”

Зелениково доби електронски катастар “е-кат шалтер”

Агенцијата за катастар на недвижности од саботата 16.03.2013  ја воведе новата услуга “е-кат шалтер” во Општина Зелениково. Општина Зелениково е втората општина во Република Македонија што ја воведе новата услуга со која граѓаните на општинскиот шалтер можат да...